OBCHODNÍ PODMÍNKY » PLATEBNÍ PODMÍNKY

Výňatek platebních podmínek z obchodních podmínek, v plném znění.

Konečnou cenu zakázky kupující obdrží nejpozději před jejím odesláním, a to písemně. Výsledná cena se skládá z:

  • ceny výrobku/ů,
  • nákladů na tvorbu grafického motivu na zakázku (pokud je objednán),
  • nákladů na poštovné a balné,
  • odpočtu případných slev, pokud jsou kupujícímu poskytnuty.

Zakázka je expedována až po odsouhlasení ceny kupujícím a úhradou konečné částky předem na účet prodávajícího (číslo účtu vedeného u FIO Banky a.s.: 2601506794/2010). Stejné číslo účtu platí i pro úhradu zakázky ze zahraničí a to pouze v EUR měně. Kupující je povinen kvůli rozpoznání platby prodávajícím uvést do poznámky platebního příkazu své jméno a příjmení a variabilní symbol, který bude kupujícímu sdělen prodávajícím před provedením platby za objednané zboží.

Prodávající nenabízí možnost úhrady dobírkou ani hotově.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu/paragon vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení konečné částky za celou zakázku a zašle jej v tištěné podobě spolu se zbožím na adresu kupujícího.